Vertrouwenspersoon 

Ongewenst gedrag

De Tielse T.C. is een mooie vereniging waar spelers, trainers, bestuursleden, vrijwilligers en fans met veel plezier met tafeltennis en met elkaar omgaan. We willen graag dat iedereen zich in onze vereniging thuis voelt. De Tielse T.C. wil een veilige plek zijn, waar pesten, discriminatie, ruzies en ander ongewenst gedrag voorkomen wordt.

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij sprake is van ongewenst gedrag. In dat geval is het prettig en nodig dat in vertrouwen te kunnen bespreken. De Tielse T.C. heeft daarom een vertrouwenspersoon aangesteld. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt aan iemand binnen de vereniging. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht.

Welke situaties?

  • Pesten en gepest worden
  • Agressiviteit, bedreiging en/of machtsmisbruik
  • Discriminatie en het gevoel hebben dat je er door je sekse, huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
  • Grensoverschrijdend gedrag (bijvoorbeeld: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart)
  • Grensoverschrijdend gedrag bij een ander (bijvoorbeeld: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft)
  • Zelf beschuldigd worden van zulk gedrag

Bij wie kan ik terecht?

De functie van vertrouwenspersoon van de Tielse T.C. wordt vervuld door Rinus van Ommeren (foto) en Jan Oostenbrink, bereikbaar via telefoon: 06 371 151 33 (Rinus) en ‭06 53 94 89 89‬ (Jan) of email: vertrouwensfunctionaris@tielsetc.nl.

De Algemene Vergadering benoemt de Vertrouwenspersoon.  Deze volgt hierbij het aan- en aftreedschema van de Voorzitter.

Mocht dat nodig zijn, dan is ook de Vertrouwenscontactpersoon van de NTTB beschikbaar.  Het is hier ook mogelijk om volledig anoniem melding te maken.