Tielse T.C. serdecznie zaprasza!

Tenisowy klub z Tiel'u (Tielse TC) miał przyjemność cieszyć się , mocno ponad normę, grą na Polskim stole tenisowym (de Poolse Open) w miejscowości Spała.

To, że w Polsce wiele ludzi podchodzi do tej gry z wielkim entuzjazmem, i że grają w nią dobrze, wiemy już od bardzo dawna. 
Wiemy również o tym, że tutaj w Tiel'u mieszka i pracuje wiele Polaków, i wierzymy że w śród nich jest wielu takich, którzy lubią grać w tak zwany ping pong.

Ale niestety nigdy ich nie widzimy, dlatego nasz klub - de Tielse T.C. - serdecznie zaprasza! Gramy na ulicy Beethovenstraat 24, sprawdź również na tielsetc.nl.


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 zal nieuwe Europese privacywetgeving van kracht worden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met name is dat belangrijk omdat we alleen met toestemming persoonsgegevens aan de NTTB (tafeltennisbond), die de competities organiseert en het een en ander aan collectieve voorzieningen verzorgt, mogen verstrekken.

Deze AVG bevat voorschriften voor de omgang met persoonsgegevens door organisaties in het algemeen, en is dus van toepassing op de Tielse T.C.. Onder die voorschriften valt: zorgvuldig zijn met welke welke persoonsgegevens er nou echt nodig zijn (en aleen het strict nodige vragen en bewaren; alleen dat waarvoor billijke grondslag is); waarvoor die persoonsgegeven nodig zijn en wat ermee mag (privacy policy); en hoe lang we gegevens van (ex-)leden mogen bewaren (retentie). Wat we niet hoeven te weten mogen we ook niet vragen en bewaren, we mogen wat we wel hebben en weten niet zomaar aan derden in handen geven.  Persoonsgegevens moeten bij de Tielse T.C. in goede handen zijn.

Het beleid van de Tielse T.C. is eenvoudig: we vragen/bewaren alleen het volgende, en dat alleen ten behoeve van de ledenadministratie:

  • naam, adres, woonplaats (‘NAW’);
  • geboortedatum, en bij leden <18 ook NAW van ouder(s)/voogd(en);
  • voor incasso van contributie een IBAN-nummer (en de machtiging voor automatisch incasso);
  • de datum van intreding (en evt. uittreding);
  • voor parasporters (die bijzondere begeleiding, ook van bondswege, nodig kunnen hebben), dat ze deze status hebben;
  • en gegevens om in contact te kunnen treden via telefoon en/of email.

Deze gegevens worden alleen bewaard in de ledenadministratie, en er wordt met grote zorg bewaakt dat deze ledenadministratie niet geheel of gedeeltelijk aan derden verstrekt wordt — uitgezonderd de minimale afstemming met de bond (NTTB), na expliciete toestemming daarvoor.

We vragen uittredende leden of we contactgegevens mogen bewaren voor evenementen waarbij we ook ex-leden uitnodigen (jubilea, bijzondere huldigingen en wat dies meer zij).  Da's al.

We hebben toestemming van leden nodig voor registratie in NTTB's NAS systeem, en daaruit volgend ook de afstemming met TTapp.  Die toestemming zullen we zo snel mogelijk vragen.

Binnenkort ALV

Gezien op de agenda?  In de post, in je mail?  Nou, hoe dan ook, binnenkort is het weer zover; de Algemene LedenVergadering van de Tielse T.C..

De 83e alweer.  Wat vliegt de tijd!

Zondag Tiels Basisscholierentoernooi 2018

Komende ZONDAG 15 APRIL gaat het om 13 uur ("één uur") AAN bij de TIELSE TC: het TOERNOOI voor BASISSCHOLIEREN!


De BEKERS staan KLAAR voor de WINNAARS.  Moge de BESTE winnen en IEDEREEN barstensveel PRET hebben!


De Tielse TC, springlevend sinds 1935!

Senioren en jeugdspelers vanaf 6 jaar tafeltennissen recreatief of in NTTB-competitieverband bij de Tielse TC.
Kom vrijblijvend kennismaken met onze club! Dit kan elke dinsdag- en vrijdagavond vanaf 19:00 uur, woensdagmiddag van 15:00-17:00 of zondagmiddag van 14:00-17:00.