Bestuur

Het bestuur van de Tielse T.C. bestaat uit:

  • Voorzitter: Jeroen Scheerder (linksvoor)
  • Vicevoorzitter: Vacant
  • Secretaris: Sebastiaan Heins (rechtsvoor); tevens Sportzaken
  • Penningmeester: Peter Jellema (rechtsachter); tevens Ledenadministratie en Liaison CosyClub Juliën
  • Algemene zaken: Jan Oostenbrink (midden achter); tevens Gebouwbeheer en Bevoorrading
  • PR: Marc Sassenus (linksachter); PR, Ledenwerving en Ledenactivatie

Het dagelijks bestuur, dat zich ontfermt over de lopende zaken van alledag, wordt gevormd door de voorzitter en de penningmeester.  

Bestuursleden worden, conform de Statuten, door de Algemene Vergadering in functie gekozen voor een periode van drie jaar.  Daarna zijn bestuursleden, zolang ze daarvoor kiezen, herkiesbaar.  Het aftreedschema is:

JaarFunctie
2025, 2028, 2031, 2034, …Voorzitter, Vicevoorzitter
2026, 2029, 2032, 2035, …Penningmeester, Algemene Zaken
2024, 2027, 2030,. 2033, …Secretaris, PR