Lidmaatschap

Leden

De leden van de Tielse Tafeltennisclub worden onderverdeeld in senioren en jeugdleden. Een jeugdlid wordt senior bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Omdat niet alle tafeltennissers dezelfde doelstelling hebben wordt ook nog een onderscheid gemaakt tussen wedstrijdspelers en recreatieve spelers.

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen lid worden (PDF) van de Tielse TC.

De contributie

De contributie is als volgt vastgesteld:

Jeugdleden€ 45 per kwartaal (€ 36,00 lidmaatschap + € 9,00 training, jaarlijks €180)
Seniorleden€ 45 per kwartaal (€ 180)
Bondsbijdrage NTTB CompetitieSenioren: € 14 per kwartaal (€ 56 per jaar)
Jeugd: € 9 euro per kwartaal (€ 37,50 per jaar, afgerond)
Inschrijfgeld (eenmalig) € 5

De Tielse TC is deel van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB).  Per lid draagt de Tielse TC op jaarbasis een basisbedrag van €20,50 af aan de bond. Voor competitiespelers komt daar in 2023 €56 (volwassenen) dan wel €37,50 (jeugd) bij.

Op deze contributie kan korting worden gegeven wanneer:

  • meer leden van één gezin lid zijn; elk tweede, derde (etc.) familielid krijgt 33% korting.
  • een lid van een andere tafeltennisvereniging enkel en alleen om ook bij de Tielse TC competitie te spelen toetreedt tot de club; zo’n ‘tweede club’ speler krijgt 33% korting.
  • sprake is van een ‘winterabonnement’ dat loopt vanaf 1 oktober tot 1 april; dit halfjaarslidmaatschap wordt met 50% korting aangeboden.
  • sprake is van een ‘zomerabonnement’ dat loopt vanaf 1 april tot 1 oktober; dit halfjaarslidmaatschap wordt met 50% korting aangeboden.
  • er sprake is van bijzondere omstandigheden; deze regeling wordt in onderling overleg tussen (kandidaat)lid en bestuur voor de duur van één jaar vastgesteld en niet automatisch verlengd.  Voorbeeld van zo’n regeling uit de praktijk is met clubleden die op gevorderde leeftijd helaas niet meer zo vaak kunnen spelen. 

De ledenadministratie

De ledenadministratie wordt bijgehouden door de Tielse TC Ledenadministratie, p/a Beethovenstraat 24, 4003 KX  Tiel.

Aanmelden (PDF) en opzeggen (PDF) dient schriftelijk te gebeuren, dit laatste vóór aanvang van een nieuw kwartaal.  Inschrijf- (PDF) en Opzeg(PDF) formulieren zijn beschikbaar in het verenigingsgebouw en online (PDF) (hier dus).

Info telefoon: (0344) 62 36 76 (tijdens openingstijden).

E-mail: ledenadministratie@tielsetc.nl.

Omgang met Persoonsgegevens

De Tielse TC beoogt strict terughoudend en zorgvuldig om te gaan met de haar toevertrouwde persoonsgegevens.  Niet uit plicht (AVG), maar uit overtuiging.  In het Beleid Beheer Persoonsgegevens is dit vastgelegd.

Geen lid, toch spelen?

Een paar keer meedoen om te kijken of de sport en de club wat voor je zijn mag altijd. Verder zijn niet-leden sowieso welkom, we vragen dan wel €5; en we hebben voor incidentele meetrainers ook een twaalfrittenkaart, a €45.