Lidmaatschap van de Tielse TC

Leden

De leden van de Tielse Tafeltennis Club worden onderverdeeld in senioren en jeugdleden. Een jeugdlid wordt senior bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Omdat niet alle tafeltennissers dezelfde doelstelling hebben wordt ook nog een onderscheid gemaakt tussen wedstrijdspelers en recreatieve spelers.

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen lid worden van de Tielse TC.

De contributie

De contributie is voor het jaar 2017 als volgt vastgesteld:

Jeugdleden
€180 (basis van €144,00 + €36,00 training)
Seniorleden
180

Bondsbijdrage NTTB Competitie

€36 (senioren), €24 (jeugd)
Inschrijfgeld (eenmalig) 
€5

Op deze contributie kan korting worden gegeven wanneer:

  • meer leden van één gezin lid zijn; elk tweede, derde (etc.) familielid krijgt 30% korting.
  • een lid van een andere tafeltennisvereniging enkel en alleen om ook bij de Tielse TC competitie te spelen toetreedt tot de club; zo'n ‘tweede club’ speler krijgt 30% korting.
  • sprake is van een ‘winterabonnement’ dat loopt vanaf 1 oktober tot 1 april; dit halfjaarslidmaatschap wordt met 50% korting aangeboden.
  • er sprake is van bijzondere omstandigheden; deze regeling wordt in onderling overleg tussen (kandidaat)lid en bestuur voor de duur van één jaar vastgesteld en niet automatisch verlengd.  Voorbeeld van zo'n regeling uit de praktijk is met clubleden die op gevorderde leeftijd helaas niet meer zo vaak kunnen spelen. 

De ledenadministratie

De ledenadministratie wordt bijgehouden door de Tielse TC Ledenadministratie, p/a Beethovenstraat 24, 4003 KX  Tiel.

Aanmelden en opzeggen dient schriftelijk te gebeuren, dit laatste vóór aanvang van een nieuw kwartaal.  Inschrijfformulieren zijn beschikbaar in het verenigingsgebouw.

Info telefoon: (0344) 62 36 76 (tijdens openingstijden).

E-mail: info@tielsetc.nl of penningmeester@tielsetc.nl.