Logo Tielse Tafeltennis Club

Tielse Tafeltennis Club

Kom jij ook spelen?

Lidmaatschap van de Tielse TC

Leden

De leden van de Tielse Tafeltennis Club worden onderverdeeld in senioren en jeugdleden. Een jeugdlid wordt senior bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Omdat niet alle tafeltennissers dezelfde doelstelling hebben wordt ook nog een onderscheid gemaakt tussen wedstrijdspelers en recreatieve spelers.

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen lid worden van de Tielse TC.

De contributie

De contributie is als volgt vastgesteld:

Jeugdleden
€45 per kwartaal (€36,00 lidmaatschap + €9,00 training, jaarlijks €180)
Seniorleden
€45 per kwartaal (jaarlijks €180)

Bondsbijdrage NTTB Competitie

€9 (senioren)/€6 (jeugd) per kwartaal (jaarlijks €36 (senioren), €24 (jeugd))
Inschrijfgeld (eenmalig) 
€5

De Tielse T.C. is deel van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB).  Per lid draagt de Tielse T.C. op jaarbasis een basisbedrag van €19 af aan de bond. Voor competitiespelers komt daar €51 (volwassenen) dan wel €34 (jeugd) bij.

Op deze contributie kan korting worden gegeven wanneer:

  • meer leden van één gezin lid zijn; elk tweede, derde (etc.) familielid krijgt 30% korting.
  • een lid van een andere tafeltennisvereniging enkel en alleen om ook bij de Tielse TC competitie te spelen toetreedt tot de club; zo'n ‘tweede club’ speler krijgt 30% korting.
  • sprake is van een ‘winterabonnement’ dat loopt vanaf 1 oktober tot 1 april; dit halfjaarslidmaatschap wordt met 50% korting aangeboden.
  • sprake is van een ‘zomerabonnement’ dat loopt vanaf 1 april tot 1 oktober; dit halfjaarslidmaatschap wordt met 50% korting aangeboden.
  • er sprake is van bijzondere omstandigheden; deze regeling wordt in onderling overleg tussen (kandidaat)lid en bestuur voor de duur van één jaar vastgesteld en niet automatisch verlengd.  Voorbeeld van zo'n regeling uit de praktijk is met clubleden die op gevorderde leeftijd helaas niet meer zo vaak kunnen spelen. 

De ledenadministratie

De ledenadministratie wordt bijgehouden door de Tielse TC Ledenadministratie, p/a Beethovenstraat 24, 4003 KX  Tiel.

Aanmelden en opzeggen dient schriftelijk te gebeuren, dit laatste vóór aanvang van een nieuw kwartaal.  Inschrijfformulieren zijn beschikbaar in het verenigingsgebouw en online.

Info telefoon: (0344) 62 36 76 (tijdens openingstijden).

E-mail: info@tielsetc.nl of penningmeester@tielsetc.nl.

Omgang met Persoonsgegevens

De Tielse TC beoogt strict terughoudend en zorgvuldig omgegaan met de haar toevertrouwde persoonsgegevens.  Niet uit plicht (AVG), maar uit overtuiging.  In het Beleid Beheer Persoonsgegevens is dit vastgelegd.

Openingstijden jeugd

Dinsdag18:3019:45training
Vrijdag18:3020:00vrij spelen
Zondag14:0017:00vrij spelen

Openingstijden senioren

Dinsdag19:4524:00vrij spelen/training
Donderdag14:0016:30senioren instuif
Vrijdag19:0024:00spelen/competitie
Zondag14:0017:00vrij spelen

Adres

Twitter iconFacebook icon
Tielse TC
Beethovenstraat 24
4003 KX, Tiel
0344 623 676